Het Familie-Adoptieplan


Doba en Solomon met hun dochter
Hun grootvaders uit Wit Rusland en de Oekraïne droomden er van naar Palestina te gaan, maar zij bleven steken in Baku. Doba en Solomon hebben de droom van hun grootvaders tot werkelijkheid gemaakt en wonen nu in Israël.Dora en Semion

Zij vertrokken weer uit Israël. De ouderen De ouderen hebben het extra moeilijk omdat zij niet meer kunnen werken, terwijl de financiële tegemoetkoming die zij ontvangen niet toereikend is.


Jozef
In een gevangenis, waar hij in werd gegooid omdat hij naar Israël wilde emigreren, werden zijn ogen bewerkt met een scheermesje. Hij is nu zo goed als blind.


Jaël
Jaël leeft in de meest armzalige situatie van al onze geadopteerden. Haar woning bestaat uit één kamer. Zij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, maar kan in haar vak geen werk vinden. Zij is nu hersteld van tbc en geeft voor enkele uren per week dramales op de basisschool.
Professor dr. Igor Uspensky en dr. Inna Uspensky
Het echtpaar Uspensky is zelf in 1989 onder moeilijke omstandigheden vanuit de voormalige Sovjet Unie naar Israël geëmigreerd. Zij zorgen ervoor dat de meest schrijnende gezinnen het eerst in aanmerking komen voor adoptie en verstrekken alle informatie. ‘Voor diegenen onder ons, die zoveel jaren hebben gestreden voor ons recht de voormalige Sovjet Unie te kunnen verlaten om naar Israël te gaan, is uw hulp en vriendschap een voortzetting van solidariteit en ondersteuning, welke wij ontvingen van Hollandse mensen in de meest moeilijke jaren van ons leven. Nu, in Israël, zijn wij zo gelukkig een hechtere band te mogen hebben met onze oude vrienden uit Holland en het leren kennen van zoveel nieuwe vrienden’.


De gebroken gezinnen
Er zijn helaas veel echtscheidingen in de voormalige Sovjet Unie. Vooral wanneer de man niet Joods is komen vrouwen vaak alleen met hun kinderen in Israël aan.Download de folder van het Familie-Adoptieplan.

 

Home | Adoptieplan | Nieuwsbrief | Actueel | Bestuur | Links | Contact
© Stichting Nachamoe - alle rechten voorbehouden.
Site door Daniël Rosenquist