Familie-ontmoetingsdag

4 mei 2008

De Terebint in Punthorst

Een echte ontmoetingsdag.


Voorzitter Jan Otte

De voorzitter bepaalt ons bij drie punten voor het troostwerk van Nachamoe:

  • Tussenkomst
  • Troosten
  • Thuisbrengen

Tussenkomst door voorbede
"Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit" (Romeinen 10:1)

Troosten
"Troost, troost, Mijn volk" (Jesaja 40)

Thuisbrengen
"En zij zullen allen uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de Here; op paarden en op wagens, op draagstoelen, op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de Here, zoals de Israëlieten het offer in rein vaatwerk naar het huis des Heren brengen" (Jesaja 66:20)

Dr. Igor Uspensky, coördinator Nachamoe in Israël.

"Wij zijn enorm dankbaar voor al diegenen die wij op onze familie-ontmoetingsdag van zaterdag 24 mei jl. hebben mogen begroeten en voor diegenen die niet konden komen, maar die ook deelnemen aan het Nachamoe-project.
Tijdens de uren van de ontmoeting ontvingen we zoveel oprechte warmte van alle aanwezigen. Onze belangrijkste taak is nu al deze gevoelens betrouwbaar te bewaren en mee te nemen naar Israël om deze te delen met al onze mensen daar.
Wij prijzen ons gelukkig dat we die dag samen met u mochten doorbrengen om al deze lieve gevoelens te ervaren."
Inna & Igor Uspensky

Verslag Gerry v.d. Hoek over haar adoptiefamilies.

"Nachamoe is een prachtig initiatief en geeft veel mensen in Israël een warm gevoel. Niet alleen vanwege de financiële steun die zij zo ontvangen, maar ook vanwege het feit dat er mensen in Nederland zijn die aan hen denken; die hen de moeite waard vinden om te helpen.
Wim - mijn man - en ik zien het als een voorrecht om hierin een heel klein stukje te mogen bijdragen.
Geve de Eeuwige ons allen de mogelijkheid om daarmee door te gaan zolang als dat nodig is."

Gerry

 

Verslag werkbezoek Israël
Anneke & Joke.

 

Voor het verslag elders op deze website
klikt u hier.

Dansgroep onder leiding van Ietje Luit uit Zwijndrecht

Nog even napraten

Enkele reacties:
"Het was goed om elkaar weer te ontmoeten"
"De bijdrage van Igor Uspensky motiveert"
"Niet zo lang meer wachten op een volgende ontmoeting"

 

Home | Adoptieplan | Nieuwsbrief | Actueel | Bestuur | Links | Contact
© Stichting Nachamoe - alle rechten voorbehouden.
Site door Daniël Rosenquist