Shalom (welkom) op de website van stichting Nachamoe.

“Troost, troost Mijn volk …” 
Deze welbekende tekst uit Jesaja 40 spreekt ten diepste over de liefde van God voor Zijn volk.
Hij draagt ons op tot het hart van Jeruzalem te roepen dat haar strijd vervuld is en haar ongerechtigheid verzoend.
En Hij roept op … om Zíjn volk te troosten.

Deze oproep om Zíjn volk te troosten vormt de basis voor het werk van stichting Nachamoe.

Stichting Nachamoe werkt met name onder Russische Joden die, zoals Jeremia 16:15 zegt, de Here heeft doen optrekken uit het Noorderland. Een profetie die honderden jaren geleden is uitgesproken en die nu, in onze tijd, werkelijkheid wordt. En wat een omwenteling in het leven van deze mensen, die jaren werden geweigerd om te vertrekken naar Israël. Zovelen die herinneringen met zich meedragen waar zij niet los van kunnen komen. Herinneringen aan dreigementen, gevangenis, lichamelijke en/of geestelijke onderdrukking en vervolging. Duizenden, ieder met een eigen verhaal. Maar de Here heeft hen doen optrekken!

De nood onder veel van deze mensen is hoog. Vaak zijn er enorme financiële problemen door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Binnen de gezinnen die door stichting Nachamoe worden ondersteund, zien we naast deze financiële zorg vaak een veelvoud aan problemen … zowel fysiek als mentaal. 

Juist daarom ons adoptieplan … omdat het naast een financiële bijdrage gaat om gebed, aandacht en zorg.

 

Verhalen van onze adoptiegezinnen

Nieuws

Wat zegt het Woord?