Adoptieplan

Vandaag de dag leven in Israël meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. Er is sprake van enorme werkloosheid en in toenemende mate dreiging van terreuraanslagen en oorlog. Meer dan ooit heeft Gods volk onze steun nodig.

Stichting Nachamoe ondersteunt mensen die onder de armoedegrens leven.

Via ons vaste team in Israël, die ook volledig bestaat uit vrijwilligers, worden mensen aangedragen die voor onze steun in aanmerking komen. Het gaat vrijwel altijd om de allerarmsten onder de armen. De verhalen zijn schrijnend. De problemen veel en complex.

Stichting Nachamoe kan die problemen niet allemaal oplossen. Maar úw financiële bijdrage maakt het leven iets makkelijker. En … zet de deur open voor contact. Contact tussen het adoptiegezin en ons team in Israël, die op regelmatige basis (minimaal 2 keer per jaar) deze mensen bezoekt.

Maar ook contact tussen het adoptiegezin en ú. Zo vaak horen wij van deze mensen dat ze blij zijn met de financiële ondersteuning. Maar wanneer zij een kaartje hebben ontvangen uit Nederland, raken zij daar maanden niet over uit gesproken. Daardoor voelen zij zo ten diepste de warmte en liefde van iemand die zij helemaal niet kennen, maar tóch naar hen omziet. Ongelooflijk. ‘Het is een wonder’, zoals een van onze mensen ooit zei.

Hoe ziet ons adoptie-programma eruit? 

In ons adoptie-project worden gezinnen ondersteund met € 50,00 per maand. Natuurlijk is het ook mogelijk om met een ander bedrag te ondersteunen. U kunt meerdere gezinnen ondersteunen óf samen met anderen één gezin ondersteunen. 
Naast het financiële aspect is er ook het persoonlijke contact met uw adoptiegezin. U wordt gekoppeld aan het adoptiegezin waardoor er de mogelijkheid is om contact te onderhouden. Daarin zien wij wel verschillen. Soms is het contact minimaal omdat trauma’s en taalbarrière een verbinding bemoeilijken. Soms is het contact uitbundig en ontstaat er een persoonlijke band tussen u en ‘uw gezin’ in Israël. Eén ding is echter zeker … door gebed ontstaat altíjd een onverbrekelijke band.

Ook verlenen wij noodhulp in acute situaties. Daarbij gaat het om plotselinge situaties waarbij veelal eenmalig een uitgave wordt gedaan om het ontstane probleem op te lossen. U moet daarbij denken aan de aanschaf van een rollator, po-stoel, het bekostigen van een gebit bij ernstige mondproblemen of het betalen van bestrijding van een ongedierteplaag. 
Bij deze vorm van hulp heeft u geen persoonlijk contact met het gezin in Israël. Onze coördinatoren in Israël ontvangen de noodkreet en organiseren ook de hulp die op dat moment nodig is.

Helpt u ons? Helpt u Zíjn volk troosten?

Lees hier de verhalen van een aantal van onze gezinnen.

Alle giften aan stichting Nachamoe komen ten goede aan de mensen in Israël.
Enkel wat kleine uitgaven worden gebruikt voor administratie en in sommige gevallen om de koersverschillen in valuta op te vangen.
Onze medewerkers doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.