Over ons

Deze profetie van Jeremia dateert rond 600 voor Christus. Naast deze ene profetie zijn er tal van profetieën in het eerste testament van de bijbel te vinden die spreken over het optrekken van de Israëlieten uit het Noorderland en uit alle uithoeken van de aarde. De Here God heeft toen al beloofd Zijn volk terug te brengen naar Zijn land Israël en Zijn stad Jeruzalem.

Wij leven in de tijd dat deze profetie werkelijkheid is en wordt. Jaarlijks emigreren duizenden Joden naar Israël. Vanuit alle delen van de wereld stromen zij toe. En ook – zoals deze profetie bevestigt – vanuit het Noorderland (Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, etc.).

Hoewel deze profetie een positieve belofte uitstraalt, is de realiteit dat veel Joden vanuit een traumatische situatie, vaak noodgedwongen, de reis naar het beloofde land ondernemen. Zo ook de mensen die door Stichting Nachamoe worden ondersteund. Veel van deze mensen komen uit het Noorderland, waarbij het hen jaren onmogelijk werd gemaakt te emigreren naar Israël. Zij dragen herinneringen met zich mee waar zij niet los van kunnen komen. Herinneringen aan dreigementen, gevangenis, lichamelijke en/of geestelijke onderdrukking. Ieder met hun eigen verhaal. Ieder met hun eigen verdriet.

Maar de Here heeft hen doen optrekken!


Thuis komen is thuis blijven


Het doel van onze stichting, van Zíjn werk voor Zijn volk, is het voor onze adoptiegezinnen mogelijk te maken dat zij ‘thuis blijven’. Dat het leven in hun Vaderland wat dragelijker wordt. Dat zij zich geliefd voelen, weten dat er iemand in de wereld is die aandacht voor hen heeft. Voor hen bidt. Naar hen omziet. Voor hen in de bres springt als niemand anders dat doet …

Helpt u ons? Helpt u Zíjn volk troosten?